O FUNDACJI 2

Nuda nam nie straszna!

To dzięki działaniom Fundacji możliwe było wyposażenie hotelu przyszpitalnego dla rodziców dzieci hospitalizowanych, gdzie można odnaleźć odrobinę ukojenia i spokoju. „Krwinka” umożliwiła również zakup urządzeń do diagnozowania i leczenia chorób onkologicznych. Organizujemy turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla dzieci w intensywnej fazie leczenia, zapewniamy bezpłatną opiekę psychologiczną, finansowanie leków i rehabilitacji, pomoc socjalną dla dzieci i ich rodziców. „Krwinka” to także eventy i warsztaty dla dzieci, wreszcie wolontariusze z sercem na dłoni. Mamy „Krwinko transporter”, czyli ambulans do przewozu dzieci na radioterapię, specjalistyczny laser do usuwania skutków chemioterapii, czy nowoczesne łóżko dla najmłodszych pacjentów.

Ogromnym sukcesem naszej Fundacji jest m.in. sfinansowanie projektu i przebudowa istniejących oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej szpitala przy ul. Spornej. Zapewniliśmy również stworzenie i wyposażenie Oddziału Jednego Dnia dla dzieci, które zgodnie z cyklem chemioterapii nie wymagają ciągłej hospitalizacji.
Ufundowaliśmy – i wciąż fundujemy – zakup sprzętu medycznego i aparatury diagnostycznej, umożliwiającej efektywniejsze leczenie dzieci z chorobą nowotworową z różnych regionów Polski.

Wszystkie działania podejmujemy z myślą o chorych dzieciach, by umilić im czas ciężkiej terapii, stworzyć odpowiednie warunki. Chcemy otoczyć je opieką, by w spokoju mogły powracać do zdrowia. Pomagają nam w tym darczyńcy, wolontariusze, wszyscy ludzie, którzy nie są obojętni na cierpienie małych pacjentów.